Inspirerende sprekers QI Academy

Een weergave van sprekers die betrokken zijn bij de QI Academy van zowel binnen als buiten Amsterdam UMC:

Prof. dr. Mark Kramer

Mark Kramer is internist-hematoloog in Amsterdam UMC. Sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en beheert onder andere de portefeuille kwaliteit en veiligheid.

“’The first quality that is needed is audacity’* en durf is waar Amsterdam UMC naar op zoek is! De Quality Improvement Academy staat voor wat wij willen zijn, een kennisorganisatie op zoek naar de zorg en de kwaliteit van morgen. Daar hebben we jou voor nodig! Ben je slim en ambitieus? Meld je aan voor een plek in de QI Academy, het maakt jou en Amsterdam UMC beter.”

*sir Winston Churchill

Prof. dr. Suzanne Geerlings

Suzanne Geerlings is internist-infectioloog in Amsterdam UMC en opleider Interne Geneeskunde. Naast haar klinische werkzaamheden, leidt zij verbeterprojecten in de klinische patiëntenzorg en zet zij zich in voor de integratie van kwaliteit en zorg in onderwijs en opleiding.

"De QI Academy is een parel. Mensen worden gedurende een jaar met o.a. e-learnings vanuit het gerenommeerde Institute for Healthcare Improvement (IHI) en bijeenkomsten met een inspirerende lezingen, multidisciplinair opgeleid om de kwaliteit van zorg te leren verbeteren. Door het uitvoeren van gezamenlijke kleinschalige projecten leren de deelnemers niet alleen de kennis toe te passen, maar wordt de kwaliteit van zorg in het Amsterdam UMC door verpleegkundigen en artsen direct verbeterd. In de toekomst zal deze groep per jaar verder groeien en samen met de mentoren en coaches een steeds grotere plaats gaan innemen op alle gebieden ter verbetering van de kwaliteit van zorg in het Amsterdam UMC."

Judith Weeda

Judith Weeda werkt als projectleider “Herontwikkeling poliklinieken” in Amsterdam UMC. Ze heeft Biomedische wetenschappen gestudeerd en heeft zich hierna gespecialiseerd in de organisatorische kant van de zorg.

Op 21 juni 2021 is haar zelfgeschreven boek ‘De Witte Muur’ verschenen met illustraties van haar broer, Herman Weeda. In dit boek deelt ze haar ervaringen als patiënt vanuit het perspectief toen ze op haar 28ste de ziekte Hodgkin kreeg, zelf in een ziekenhuisbed lag en dus de organisatorische kant van een ziekenhuis vanuit een andere hoek bekeek.

Kijk op www.hetboekdewittemuur.nl voor haar hele verhaal.

dr. Dave Dongelmans

Dave Dongelmans is intensivist in Amsterdam UMC, locatie AMC. Naast zijn werk als intensivist is hij actief als consortium lid van het NFU consortium Kwaliteit van Zorg en is hij voorzitter van de stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Hij heeft ruime ervaring in onderzoek naar leren van calamiteiten.

"Als een van de mensen die vanaf het begin een klein beetje hebben mogen bijdragen aan de QI Academy, onder andere door mensen te begeleiden, kan ik zeggen dat het mooi is om te zien is hoeveel mensen van elkaar leren en worden aangestoken door elkaars enthousiasme. Het is een prachtig initiatief dat niet alleen je netwerk uitbreidt, maar ook helpt om vanuit begrip en kennis stappen te maken op het gebied van kwaliteit van zorg. Behalve dat je toegang hebt tot een netwerk van experts zijn er ook nog inspirerende verhalen van lokale experts, zoals Prof Dr Mark Kramer en externe experts zoals Prof Dr Jop Groeneweg, een veiligheidskunde uit Delft. Ik zie uit naar weer een volgende lichting enthousiaste deelnemers met nieuwe en inspirerend plannen!"

Prof. dr. Hester Vermeulen

Hester Vermeulen is hoogleraar Nursing Science aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tevens is ze plaatsvervangend opleidingsdirecteur van de NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg.  Als onderzoeker heeft Hester nationale bekendheid gekregen door zogenaamde 'rituelen in de zorg' aan te kaarten. Om oude gewoontes in de zorg te doorbreken heeft ze, in navolging van de Beter-Laten lijst in de medische zorg, een Beter Laten lijst ontwikkeld voor de verpleegkundige zorg.

Prof. dr. Jaap Hamming

Jaap Hamming is in eerste instantie chirurg in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Jaap is opleider Heelkunde en was waarnemend opleider van de opleiding spoedeisende geneeskunde in het LUMC.
Hij is actief betrokken bij de Patiëntveiligheid in de Raad Opleiding van de Federatie van Medisch Specialisten en lid van het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Den Haag.

Vanuit zijn ervaringen als voorzitter van de Werkgroep Patiëntveiligheid kan hij inspirerend spreken over patiëntveiligheid en de rol van zorgverleners hierin. Tevens is Jaap Hamming betrokken bij het Safety-II gedachtegoed.

Prof. dr. Sjoerd Repping

Sjoerd Repping specialiseerde in de klinische embryologie. Tegenwoordig is hij Hoogleraar Zinnige Zorg binnen Amsterdam UMC en daarnaast voorzitter van het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’(ZE&GG) van ZonMW. Het ZE&GG prorgamma heeft het doel om te zorgen dat de best bewezen zorg de patiënt bereikt. Wetenschappelijke onderbouwing is hierbij cruciaal. Implementatie van effectieve zorg is hiervoor nodig, maar ook moeten we soms stoppen met het leveren van bepaalde zorg, indien deze niet effectief is.

Prof. dr. Jop Groeneweg

Jop Groeneweg is cognitief psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden en hoogleraar “Safety Assurance in Health Care” aan de TU Delft. Hij schrijft boeken, is de man achter het internationaal erkende Tripod Model voor incidentanalyse en geeft trainingen bij bedrijven. In 2019 ontving hij een prijs omdat hij al dertig jaar lang met zijn onderzoek de veiligheid in de petrochemische industrie probeert te vergroten. Hij stelt dat de kennis die hij daar opgedaan heeft ook toepasbaar is in ziekenhuizen.

dr. Ralph So

Ralph So is al 20 jaar werkzaam als intensivist en is tevens anesthesioloog. Sinds 2009 werkt hij als medisch manager van de stafafdeling Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie van het Albert Schweitzerziekenhuis. Ralph is medeoprichter en voorzitter van het Platform Medisch Patiëntveiligheid van de Federatie Medisch Specialisten. Zijn expertise bevindt zich op het vlak van kwaliteit en veiligheid in het algemeen, vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt en incidentenonderzoek.

© 2022 Quality Improvement Academy

LinkedIn icon
Website icon
Email icon
Intuit Mailchimp logo