Quality Improvement Academy

Wat is de Quality Improvement Academy?

Tijdens de Quality Improvement Academy (QIA) van Amsterdam UMC leer je als zorgprofessional hoe je een kwaliteitsverbeteringsproject uitvoert.

In de (patiënten)zorg zijn er vaak tal van goede ideeën om de zorg veiliger, beter, innovatiever of efficiënter te maken. Het tot stand brengen van een verbetering met daadwerkelijk goed resultaat kan lastig zijn.

In deze Academy leren we jou hoe je een idee kan omzetten in een verbeterproject en kun jij het verschil maken!

Meer informatie? Check dan nu dit filmpje!

Voor wie?

De QI Academy is voor alle zorgprofessionals die (deels) in de directe patiëntenzorg werkzaam zijn binnen Amsterdam UMC.

Denk hierbij aan: Medisch Specialisten, A(N)IOSsen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verpleegkundig teamleiders en paramedici zoals: fysiotherapeuten, ergotherapeuten etc.

Tevens zijn er honoursstudenten welkom vanuit HBO-verpleegkunde, geneeskunde en medische informatiekunde.

Maandelijkse seminars

In de maandelijkse seminars van 1,5-2uur spreekt een inspirerende spreker van binnen of buiten Amsterdam UMC.

De seminars worden in afwisselende vorm gegeven op locatie: AMC, VUmc of digitaal.

Meer weten over de sprekers? Klik hier!

E-learnings

Om goede theoretische kennis op te doen hoe je een verbeterproject kan aanpakken bieden we je 13 e-learning modules van het Institute for Healthcare Improvement (IHI).

Meer weten over de IHI? Klik hier!

Project-Based Learning

Met andere deelnemers van de QI Academy ga je een multidisciplinair team vormen. Met dit team ga je aan de slag met een kwaliteitsverbeteringsproject.

Tijdens de uitvoering van dit project zal je worden begeleid door een coach welke Alumni is van de NFU Master Kwaliteit en Veiligheid in de patiëntenzorg of een ervaringsdeskundige binnen Amsterdam UMC.

Meer weten over projecten uit eerdere jaargangen? Klik hier!

Wat bieden we jou?

Na het volgen van de QI Academy kan je jezelf kwaliteitsverbeteraar noemen en heb je een netwerk opgebouwd binnen Amsterdam UMC.

Verder ontvang je bij het volledig volgen van de Academy:

  • Het basiscertificaat in Kwaliteit en Veiligheid van de Institute of Healthcare Improvement (IHI)

  • Een eindcertificaat vanuit de Quality Improvement Academy Amsterdam UMC

  • Een netwerk van kwaliteitsverbeteraars binnen en buiten Amsterdam UMC.

Inschrijven

Wil je je inschrijven voor de QI Academy? Klik dan hier!

Meer informatie? Vraag het aan bij Lisanne Van der Roest en mail naar: qiacademy@amsterdamumc.nl

© 2022 Quality Improvement Academy

LinkedIn icon
Website icon
Email icon
Intuit Mailchimp logo