QI Academy projecten

Lees hier wat oud-deelnemers vertellen over zijn/haar project en waarom het zo belangrijk om te leren hoe je dit op structurele wijze kan opstarten!

Demi Brink (seniorverpleegkundige neurocentrum VUmc), Anouk Burger (verpleegkundig consulent interne oudere geneeskunde VUmc) en Mitchel van Rijnbach (Regieverpleegkundige dwarslaesie Revalidatiecentrum Reade), deelnemers QIA 2022-2023

Welke kwaliteitsverbetering hopen jullie met dit project door te kunnen voeren?

We hopen om kennis te vergroten onder zorgpersoneel waardoor processen rondom ontslag vanaf het neurocentrum naar de medische specialistische revalidatie beter en soepeler verlopen. Door eenduidigheid in de ontslagprocedure vanaf het neurocentrum hopen we de tevredenheid onder patiënten, naasten en medewerkers te verhogen.

Waar liggen de kansen en waar zitten de uitdagingen tussen de samenwerking met regiopartners van Amsterdam UMC?

Deze samenwerking is een unieke kans om in de transmurale zorg een gezamenlijk project op te zetten en netwerkgeneeskunde is de toekomst! In je eigen centra weet je precies hoe de huidige situatie verloopt en hebt hierdoor risico op ‘blinde vlekken’. Door samen te werken krijg je inzicht vanuit meerdere invalshoeken.

Voor het hele project betekent dit wel dat je met meer stakeholders te maken hebt, maar ook met verschillende culturen en werkwijzen moet dealen. Het samenbrengen van verschillende disciplines kan soms lastig zijn.

Welke nieuwe manier van denken heeft de QI Academy jullie gebracht?

Niet direct in één keer toe willen werken naar je uiteindelijke doel maar juist met kleine stapjes gaan en continu leren en bijsturen.

Door iedere keer opnieuw de PDSA-cyclus te doorlopen krijgen we telkens meer inzicht en kunnen we kleine punten aanpakken. Hierdoor zit je bovenop alle gebreken in het project en kan je sneller aanpassen.

Dit zorgt dat je grip op het project blijft houden en niet ontmoedigd raakt als je soms andere uitkomsten hebt dan verwacht.

Michèle van der Lee en Isabel Degenhart, senior verpleegkundigen G6, deelnemers QIA 2019-2020:

Hoe heeft de QIA jullie geholpen het ontbijtbuffet tot zo’n succes te maken?
Omdat wij hebben geleerd projectmatig te werken en welke stappen wij moeten doorlopen. Daarbij was het voor ons ook een uitdaging hoe je het team betrekt en dat zij ook verantwoordelijkheid nemen voor de nieuwe werkwijze. Hiervoor moet je investeren in het team en ze vanaf het begin betrekken om draagvlak te creëren voor de gedragsverandering.
Hoe gaat het nu met het ontbijtbuffet?
We hebben een goede start gehad. Helaas kwam het project al snel stil te liggen door corona. Het zal nog wel even duren voor we weer kunnen starten. Hopelijk als de maatregelen in de toekomst niet meer gelden. We hebben begrepen dat het ontbijtbuffet ook op lokatie VUmc wordt opgezet!
Waarom zouden jullie deelnemen aan de QIA aanraden?
De kennis die je opdoet kan je eigenlijk voor alle kwaliteitsverbeteringen toepassen, zowel klein als groot. Wij weten nu in grote lijnen welke stappen we moeten ondernemen en hoe belangrijk het is om alle stakeholders (zo vroeg mogelijk) te betrekken bij het project.

Gé Beuken (anesthesiemedewerker AMC), Anniek Dooper, Nouras Hamid, Cornelie Renckens en Esmée Beers-Vural (ziekenhuisartsen KNMG VU), deelnemers QIA 2020-2021:

Welk probleem willen jullie oplossen en wat hopen jullie te bereiken?
Wij lopen er al langer tegenaan dat thuismedicatie van klinische patiënten niet altijd op de juiste wijze wordt voorgeschreven. In Amsterdam UMC locatie VU wordt de medicatie bij opname door de apotheek (M-team) gecontroleerd en klaargezet, zodat de arts dit alleen nog hoeft te verifiëren. Dit gebeurt in slechts 50% van de gevallen op de juiste wijze. Wij willen dit getal verbeteren, omdat onjuiste thuismedicatie leidt tot complicaties (ongewenste uitkomsten voor patiënten) en verspilling van medicatie en tijd en energie van diverse zorgverleners.
Hoe helpt jullie deelname aan de QI Academy jullie bij de aanpak, uitvoer en implementatie van de oplossing dit probleem?
Door het bieden van handvatten voor het structureel en stapsgewijs uitvoeren van een kwaliteit verbeterproject. De QI Academy biedt daarbij uitgebreide achtergrond en laat deskundigen aan het woord ter inspiratie, maar ook voor inhoudelijke feedback betreffende het project. Ook legt de QI Academy de basis voor een netwerk van zorgprofessionals uit je eigen ‘huis’ met wie je kunt sparren over kwaliteitsverbeteringen in de toekomst. De QI Academy helpt ons om patiënten te beschermen voor medicatiefouten door het proces voor het voorschrijven van thuismedicatie te verbeteren.

Wellicht kan de QI Academy ook jouw kennis en vaardigheid op het gebied van kwaliteitsverbetering vergroten, zodat ook jouw toekomstige project slaagt!

QI Academy kwaliteitsnetwerk

Ook lid worden van het QI Academy kwaliteitsnetwerk? Meld je aan om op de hoogte te blijven van kwaliteitsverbeterprojecten en deel te nemen aan een netwerk van andere kwaliteitsverbeteraars!

© 2022 Quality Improvement Academy

LinkedIn icon
Website icon
Email icon
Intuit Mailchimp logo